греческий | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια;
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου;
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
บัญชีกระแสรายวัน
τρεχούμενος λογαριασμός
Тип банковского счета
บัญชีออมทรัพย์
λογαριασμός ταμιευτηρίου
Тип банковского счета
บัญชีส่วนบุคคล
προσωπικός λογαριασμός
Тип банковского счета
บัญชีร่วม
κοινός λογαριασμός
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับเด็ก
παιδικός λογαριασμός
Тип банковского счета
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
συναλλαγματικός λογαριασμός
Тип банковского счета
บริการเงินฝากธุรกิจ
επαγγελματικός λογαριασμός
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับนักเรียน
φοιτητικός λογαριασμός
Тип банковского счета
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές χρημάτων;
Спросить о комиссиях для международных трансферов
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια.
Спросить информацию о кредитах
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Спросить информацию о процентной ставке
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που προσφέρετε.
Спросить информацию об ипотеке
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη μου.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ประกันภัยบ้าน
ασφάλεια κατοικίας
Тип страховки
ประกันการเดินทาง
ταξιδιωτική ασφάλιση
Тип страховки
ประกันชีวิต
ασφάλεια ζωής
Тип страховки
ประกันสุขภาพ
ασφάλεια υγείας
Тип страховки
ประกันภัยรถยนต์
ασφάλεια αυτοκινήτου
Тип страховки
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
Тип страховки
ประกันภัยโจรกรรม
ασφάλεια κλοπής
Тип страховки
การคุ้มครองการจำนอง
ασφαλιστική προστασία υποθήκης
Тип страховки
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
φοιτητική ασφάλεια
Тип страховки
ประกันกลุ่ม
ομαδική ασφάλιση
Тип страховки
ประกันภัยทรัพย์สิน
ασφάλεια ακινήτου
Тип страховки
ประกันภัยน้ำท่วม
ασφάλεια πλημμύρας
Тип страховки
ประกันอัคคีภัย
ασφάλεια πυρός
Тип страховки
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Спросить, сколько стоит страховка