тайский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Aș vrea să deschid un cont bancar.
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Ce fel de conturi bancare aveți?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
cont curent
บัญชีกระแสรายวัน
Тип банковского счета
cont de economii
บัญชีออมทรัพย์
Тип банковского счета
cont personal
บัญชีส่วนบุคคล
Тип банковского счета
cont comun
บัญชีร่วม
Тип банковского счета
contul pentru copii
บัญชีสำหรับเด็ก
Тип банковского счета
cont curent în monedă străină
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Тип банковского счета
cont de firmă
บริการเงินฝากธุรกิจ
Тип банковского счета
cont de student
บัญชีสำหรับนักเรียน
Тип банковского счета
Există comisioane lunare?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Care este rata dobânzii de economii?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Mi-am pierdut cardul de credit.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Mi s-a furat cardul.
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Îmi puteți bloca contul?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Am nevoie de un card nou.
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Спросить информацию о кредитах
Ce dobândă aveți?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Спросить информацию о процентной ставке
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Спросить информацию об ипотеке
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Îmi cumpăr prima casă.
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Cumpăr a doua proprietate.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Venitul meu anual brut este de ______.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
asigurare de locuință
ประกันภัยบ้าน
Тип страховки
asigurare de călătorie
ประกันการเดินทาง
Тип страховки
asigurare pe viață
ประกันชีวิต
Тип страховки
asigurare de sănătate
ประกันสุขภาพ
Тип страховки
asigurare auto
ประกันภัยรถยนต์
Тип страховки
asigurare pentru animale de companie
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Тип страховки
asigurare în caz de furt
ประกันภัยโจรกรรม
Тип страховки
asigurare ipotecară
การคุ้มครองการจำนอง
Тип страховки
asigurare pentru studenți
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Тип страховки
asigurare de grup
ประกันกลุ่ม
Тип страховки
asigurare de proprietate
ประกันภัยทรัพย์สิน
Тип страховки
asigurare în caz de inundații
ประกันภัยน้ำท่วม
Тип страховки
asigurare împotriva incendiilor
ประกันอัคคีภัย
Тип страховки
Câte sunt sunt asigurat?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Cât costă asigurarea?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит страховка