итальянский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Aș vrea să deschid un cont bancar.
Vorrei aprire un conto corrente.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Ce fel de conturi bancare aveți?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
cont curent
conto corrente
Тип банковского счета
cont de economii
conto di risparmio
Тип банковского счета
cont personal
conto personale
Тип банковского счета
cont comun
conto cointestato
Тип банковского счета
contul pentru copii
conto per bambini
Тип банковского счета
cont curent în monedă străină
conto in valuta estera
Тип банковского счета
cont de firmă
conto aziendale
Тип банковского счета
cont de student
conto per studenti
Тип банковского счета
Există comisioane lunare?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Riceverò un libretto degli assegni?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Care este rata dobânzii de economii?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Mi-am pierdut cardul de credit.
Ho smarrito la mia carta di credito
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Mi s-a furat cardul.
La mia carta di credito è stata rubata
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Îmi puteți bloca contul?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Am nevoie de un card nou.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Спросить информацию о кредитах
Ce dobândă aveți?
Qual è il tasso d'interesse?
Спросить информацию о процентной ставке
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Спросить информацию об ипотеке
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Îmi cumpăr prima casă.
Sto comprando la mia prima casa.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Cumpăr a doua proprietate.
Sto comprando una seconda proprietà.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Venitul meu anual brut este de ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
asigurare de locuință
assicurazione sulla casa
Тип страховки
asigurare de călătorie
assicurazione viaggi
Тип страховки
asigurare pe viață
assicurazione sulla vita
Тип страховки
asigurare de sănătate
assicurazione sanitaria
Тип страховки
asigurare auto
assicurazione auto
Тип страховки
asigurare pentru animale de companie
assicurazione per gli animali domestici
Тип страховки
asigurare în caz de furt
assicurazione contro il furto
Тип страховки
asigurare ipotecară
protezione mutuo
Тип страховки
asigurare pentru studenți
assicurazione sui beni degli studenti
Тип страховки
asigurare de grup
polizza collettiva
Тип страховки
asigurare de proprietate
assicurazione sui titoli di proprietà
Тип страховки
asigurare în caz de inundații
assicurazione contro le inondazioni
Тип страховки
asigurare împotriva incendiilor
assicurazione contro gli incendi
Тип страховки
Câte sunt sunt asigurat?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Cât costă asigurarea?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Спросить, сколько стоит страховка