итальянский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Vorrei aprire un conto corrente.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
rachunek bieżący
conto corrente
Тип банковского счета
rachunek oszczędnościowy
conto di risparmio
Тип банковского счета
rachunek osobisty
conto personale
Тип банковского счета
wspólny rachunek bankowy
conto cointestato
Тип банковского счета
konto dla dziecka
conto per bambini
Тип банковского счета
rachunek w obcej walucie
conto in valuta estera
Тип банковского счета
rachunek firmy/konto firmowe
conto aziendale
Тип банковского счета
rachunek studencki/konto studenckie
conto per studenti
Тип банковского счета
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Czy dostanę książeczkę czekową?
Riceverò un libretto degli assegni?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ho smarrito la mia carta di credito
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
La mia carta di credito è stata rubata
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Спросить информацию о кредитах
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Qual è il tasso d'interesse?
Спросить информацию о процентной ставке
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Спросить информацию об ипотеке
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Sto comprando la mia prima casa.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Sto comprando una seconda proprietà.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ubezpieczenie domu/mieszkania
assicurazione sulla casa
Тип страховки
ubezpieczenie na czas podróży
assicurazione viaggi
Тип страховки
ubezpieczenie na życie
assicurazione sulla vita
Тип страховки
ubezpieczenie zdrowotne
assicurazione sanitaria
Тип страховки
ubezpieczenie samochodu
assicurazione auto
Тип страховки
ubezpieczenie zwierząt domowych
assicurazione per gli animali domestici
Тип страховки
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
assicurazione contro il furto
Тип страховки
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
protezione mutuo
Тип страховки
ubezpieczenie mienia studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Тип страховки
ubezpieczenie grupowe
polizza collettiva
Тип страховки
ubezpieczenie majątkowe
assicurazione sui titoli di proprietà
Тип страховки
ubezpieczenie na wypadek powodzi
assicurazione contro le inondazioni
Тип страховки
ubezpieczenie od ognia
assicurazione contro gli incendi
Тип страховки
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Спросить, сколько стоит страховка