чешский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

我想要开一个银行账户。
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
我想要注销我的银行账户。
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
请问我能在网上开户吗?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
请问我能在手机上管理账户么?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
请问你们有哪些种类的银行账户?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
活期账户
běžný účet
Тип банковского счета
储蓄账户
spořící účet
Тип банковского счета
个人账户
osobní účet
Тип банковского счета
联名账户
společný účet
Тип банковского счета
儿童账户
dětský účet
Тип банковского счета
外国货币账户
cizoměnový účet
Тип банковского счета
商务账户
obchodní účet
Тип банковского счета
学生账户
studentský účet
Тип банковского счета
请问有月费吗?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
请问国际转账的手续费是多少?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
请问我会有支票簿吗?
Dostanu šekovou knížku?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
储蓄利率是多少?
Jaká je spořící úroková sazba?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
您能如何防止我被诈骗?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
我丢失了我的信用卡。
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
我的信用卡被偷了。
Moje kreditní karta byla ukradena.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
您能冻结我的账户吗?
Můžete zablokovat můj účet?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
我需要补办一张卡。
Potřebuji náhradní kartu.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

我想要了解贷款信息。
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Спросить информацию о кредитах
您能给我说说利率信息吗?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Спросить информацию о процентной ставке
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Спросить информацию об ипотеке
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
我正在考虑买第一套房子。
Kupuji můj první dům.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
这是我在购买的第二套房子。
Kupuji druhou nemovitost.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
我想要再抵押。
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
我想要评估我的抵押贷款。
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
我想要买一处房产出租。
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
我的年收入大概______。
Můj hrubý roční příjem je ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

我想要买一份保险。
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
家庭保险
pojištění domu/domácnosti
Тип страховки
旅游保险
cestovní pojištění
Тип страховки
人身保险
životní pojištění
Тип страховки
健康保险
zdravotní pojištění
Тип страховки
汽车保险
povinné ručení
Тип страховки
宠物保险
pojištění mazlíčků
Тип страховки
失窃保险
pojištění proti krádeži
Тип страховки
抵押贷款保险
pojištění hypotéky
Тип страховки
学生财物保险
pojištění majetku studenta
Тип страховки
团体保险
skupinové pojištění osob
Тип страховки
财产保险
pojištění majetku
Тип страховки
洪水保险
pojištění proti povodním
Тип страховки
火灾保险
pojištění proti požáru
Тип страховки
我的保险能保多久?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
请问我的保险多少钱?
Kolik stojí to pojištění?
Спросить, сколько стоит страховка