польский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

我想要开一个银行账户。
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
我想要注销我的银行账户。
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
请问我能在网上开户吗?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
请问我能在手机上管理账户么?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
请问你们有哪些种类的银行账户?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
活期账户
rachunek bieżący
Тип банковского счета
储蓄账户
rachunek oszczędnościowy
Тип банковского счета
个人账户
rachunek osobisty
Тип банковского счета
联名账户
wspólny rachunek bankowy
Тип банковского счета
儿童账户
konto dla dziecka
Тип банковского счета
外国货币账户
rachunek w obcej walucie
Тип банковского счета
商务账户
rachunek firmy/konto firmowe
Тип банковского счета
学生账户
rachunek studencki/konto studenckie
Тип банковского счета
请问有月费吗?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
请问国际转账的手续费是多少?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
请问我会有支票簿吗?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
储蓄利率是多少?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
您能如何防止我被诈骗?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
我丢失了我的信用卡。
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
我的信用卡被偷了。
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
您能冻结我的账户吗?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
我需要补办一张卡。
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

我想要了解贷款信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Спросить информацию о кредитах
您能给我说说利率信息吗?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Спросить информацию о процентной ставке
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Спросить информацию об ипотеке
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
我正在考虑买第一套房子。
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
这是我在购买的第二套房子。
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
我想要再抵押。
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
我想要评估我的抵押贷款。
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
我想要买一处房产出租。
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
我的年收入大概______。
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

我想要买一份保险。
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
家庭保险
ubezpieczenie domu/mieszkania
Тип страховки
旅游保险
ubezpieczenie na czas podróży
Тип страховки
人身保险
ubezpieczenie na życie
Тип страховки
健康保险
ubezpieczenie zdrowotne
Тип страховки
汽车保险
ubezpieczenie samochodu
Тип страховки
宠物保险
ubezpieczenie zwierząt domowych
Тип страховки
失窃保险
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Тип страховки
抵押贷款保险
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Тип страховки
学生财物保险
ubezpieczenie mienia studenta
Тип страховки
团体保险
ubezpieczenie grupowe
Тип страховки
财产保险
ubezpieczenie majątkowe
Тип страховки
洪水保险
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Тип страховки
火灾保险
ubezpieczenie od ognia
Тип страховки
我的保险能保多久?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
请问我的保险多少钱?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Спросить, сколько стоит страховка