тайский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Bạn có những loại thẻ nào?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
tài khoản hiện tại
บัญชีกระแสรายวัน
Тип банковского счета
tài khoản tiết kiệm
บัญชีออมทรัพย์
Тип банковского счета
tài khoản cá nhân
บัญชีส่วนบุคคล
Тип банковского счета
tài khoản chung
บัญชีร่วม
Тип банковского счета
tài khoản con
บัญชีสำหรับเด็ก
Тип банковского счета
tài khoản ngoại tệ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Тип банковского счета
tài khoản kinh doanh
บริการเงินฝากธุรกิจ
Тип банковского счета
tài khoản sinh viên
บัญชีสำหรับนักเรียน
Тип банковского счета
Có khoản phí hàng tháng nào không?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Tôi có sổ tài khoản không?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Tôi mất thẻ tín dụng
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Tôi cần một thẻ mới thay thế
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Спросить информацию о кредитах
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Спросить информацию о процентной ставке
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Спросить информацию об ипотеке
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Tôi mua nhà lần đầu tiên
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Tôi muốn thế chấp
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Tôi mua tài sản để cho
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Tôi muốn mua bảo hiểm
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
Bảo hiểm hộ gia đình
ประกันภัยบ้าน
Тип страховки
bảo hiểm du lịch
ประกันการเดินทาง
Тип страховки
bảo hiểm nhân thọ
ประกันชีวิต
Тип страховки
bảo hiểm sức khỏe
ประกันสุขภาพ
Тип страховки
bảo hiểm ô tô
ประกันภัยรถยนต์
Тип страховки
bảo hiểm thú nuôi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Тип страховки
bảo hiểm trộm cắp
ประกันภัยโจรกรรม
Тип страховки
bảo hiểm thế chấp
การคุ้มครองการจำนอง
Тип страховки
bảo hiểm tài sản sinh viên
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Тип страховки
bảo hiểm nhóm
ประกันกลุ่ม
Тип страховки
bảo hiểm tài sản
ประกันภัยทรัพย์สิน
Тип страховки
bảo hiểm lũ lụt
ประกันภัยน้ำท่วม
Тип страховки
bảo hiểm hỏa hoạn
ประกันอัคคีภัย
Тип страховки
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит страховка