польский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
What are the fees if I use external ATMs?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

I would like to open a bank account.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
I would like to close my bank account.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Can I open a bank account online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Will I get a debit card or a credit card?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Can I use banking on my cell?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
What types of bank accounts do you have?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
current account
rachunek bieżący
Тип банковского счета
savings account
rachunek oszczędnościowy
Тип банковского счета
personal account
rachunek osobisty
Тип банковского счета
joint account
wspólny rachunek bankowy
Тип банковского счета
children's account
konto dla dziecka
Тип банковского счета
foreign currency account
rachunek w obcej walucie
Тип банковского счета
business account
rachunek firmy/konto firmowe
Тип банковского счета
student account
rachunek studencki/konto studenckie
Тип банковского счета
Are there any monthly fees?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
What are the commissions for international transfers?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Do I get a checkbook?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
What is the savings interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
In what ways can you protect me from frauds?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
I lost my credit card.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
My credit card was stolen.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Can you block my account?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
I need a replacement card.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

I would like to have some information about loans.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Спросить информацию о кредитах
What can you tell me about the interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Спросить информацию о процентной ставке
I would like to have some information about mortgages.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Спросить информацию об ипотеке
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
I am buying my first home.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
I am buying a second property.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
I would like to remortgage.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
I would like to review my existing mortgage.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
I am buying a property to let.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
My gross annual income is ______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

I would like to purchase insurance.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
home/household insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
Тип страховки
travel insurance
ubezpieczenie na czas podróży
Тип страховки
life insurance
ubezpieczenie na życie
Тип страховки
health insurance
ubezpieczenie zdrowotne
Тип страховки
car insurance
ubezpieczenie samochodu
Тип страховки
pet insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
Тип страховки
theft insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Тип страховки
mortgage protection
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Тип страховки
student possessions
ubezpieczenie mienia studenta
Тип страховки
group insurance
ubezpieczenie grupowe
Тип страховки
property insurance
ubezpieczenie majątkowe
Тип страховки
flood insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Тип страховки
fire insurance
ubezpieczenie od ognia
Тип страховки
For how many months will I be covered?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
What is the price for the insurance?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Спросить, сколько стоит страховка