португальский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Используется для описания положительных качеств претендента
...distingis per...
... distinguiu-se por ...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Lia/ŝia plej granda talento estas...
O seu maior talento é ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Li/ŝi havas grandan scion de....
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Используется при описании лучшего качества претендента
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Suas principais responsabilidades eram...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Положительная оценка кандидата
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Очень позитивная оценка кандидата
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Положительная оценка претендента
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Положительная оценка претендента
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма