испанский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Distinguidos Señores:
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Официально, адресат мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Используется для описания положительных качеств претендента
...distingis per...
X se distinguió por su...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Su más considerable talento es...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Li/ŝi havas grandan scion de....
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Используется при описании лучшего качества претендента
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Sus principales responsabilidades fueron...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Sus tareas diarias involucraban...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Положительная оценка кандидата
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Очень позитивная оценка кандидата
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Положительная оценка претендента
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Положительная оценка претендента
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма