датский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Kære fru. Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Используется для описания положительных качеств претендента
...distingis per...
... adskilte sig selv ved at...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Li/ŝi havas grandan scion de....
Han / hun har en omfattende viden om... .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Используется при описании лучшего качества претендента
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Hans / hendes ansvarområder var...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Положительная оценка кандидата
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Очень позитивная оценка кандидата
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Положительная оценка претендента
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Положительная оценка претендента
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма