эсперанто | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Bästa frun,
Estimata sinjorino,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Используется для описания положительных качеств претендента
... utmärkte sig genom att ...
...distingis per...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Hens största talang är / finns inom ...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Hen är en kreativ problemlösare.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Hen har en bred kompetens.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Hen hanterar ansvar väl.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Li/ŝi havas grandan scion de....
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Используется при описании лучшего качества претендента
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Положительная оценка кандидата
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Очень позитивная оценка кандидата
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Положительная оценка претендента
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Положительная оценка претендента
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма