шведский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Hyvä Rouva
Bästa frun,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr eller fru,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Используется для описания положительных качеств претендента
...erottautui hyvillä...
... utmärkte sig genom att ...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hens största talang är / finns inom ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Hän on luova ongelmanratkaisija
Hen är en kreativ problemlösare.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Hänellä on laajat taidot
Hen har en bred kompetens.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Hän on luotettava henkilö
Hen hanterar ansvar väl.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Hänellä on hyvä tietämys...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Используется при описании лучшего качества претендента
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Hänen päävastuualueensa olivat...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Положительная оценка кандидата
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Очень позитивная оценка кандидата
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Положительная оценка претендента
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Положительная оценка претендента
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма