английский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Hyvä Rouva
Dear Madam,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Используется для описания положительных качеств претендента
...erottautui hyvillä...
...distinguished himself / herself by…
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
His / her greatest talent is / lies in…
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Hän on luova ongelmanratkaisija
He / she is a creative problem-solver.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Hänellä on laajat taidot
He / she has a broad range of skills.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
He / she communicates his / her ideas clearly.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Hän on luotettava henkilö
He / she handles responsibility well.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Hänellä on hyvä tietämys...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Используется при описании лучшего качества претендента
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
He / she always takes an active role in… .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Hänen päävastuualueensa olivat...
His / her main responsibilities were…
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
His / her weekly tasks involved…
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Положительная оценка кандидата
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Очень позитивная оценка кандидата
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Положительная оценка претендента
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Положительная оценка претендента
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма