польский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

เรียน ท่าน
Szanowny Panie,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
้เรียน ท่าน
Szanowna Pani,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Szanowni Państwo,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
เรียน ท่านทั้งหลาย
Szanowni Państwo,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Szanowni Państwo,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowny Panie,
Официально, адресат мужчина, имя известно
เรียน คุณ สมิทธิ์
Szanowna Pani,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
เรียน คุณ สมิทธิ์
Szanowna Pani,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
Znam ... od... i jako... w...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Используется для описания положительных качеств претендента
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
...wyróżniał/-a się...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
...posiada wiele różnych umiejętności.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
... posiada szeroką wiedzę...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Используется при описании лучшего качества претендента
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Zawsze bierze czynny udział w...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Положительная оценка кандидата
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Очень позитивная оценка кандидата
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Положительная оценка претендента
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Положительная оценка претендента
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма