эсперанто | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Geachte heer
Estimata sinjoro,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Estimata sinjorino,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Geachte dames en heren
Estimataj sinjoroj,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Estimata sinjoro Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Используется для описания положительных качеств претендента
... onderscheidde zich door ...
...distingis per...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Li/ŝi havas grandan scion de....
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Используется при описании лучшего качества претендента
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Положительная оценка кандидата
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Очень позитивная оценка кандидата
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Положительная оценка претендента
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Положительная оценка претендента
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма