финский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Geachte heer
Hyvä Herra,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Hyvä Rouva
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Hyvä Herra / Rouva
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Hyvä herra Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä rouva Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Используется для описания положительных качеств претендента
... onderscheidde zich door ...
...erottautui hyvillä...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Hänellä on laajat taidot
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Hän on luotettava henkilö
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Hänellä on hyvä tietämys...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Используется при описании лучшего качества претендента
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Положительная оценка кандидата
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Очень позитивная оценка кандидата
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Положительная оценка претендента
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Положительная оценка претендента
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма