румынский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

관계자님께 드립니다.
Stimate Domn,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
관계자님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
관계자님께 드립니다.
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
관계자분들께 드립니다.
Stimați Domni,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
관계자분(들)께 드립니다.
În atenția cui este interesat,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
김철수님께 드립니다.
Stimate Domnule Popescu,
Официально, адресат мужчина, имя известно
최수경님께 드립니다.
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
최수경님께 드립니다.
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
최수경님께 드립니다.
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Используется для описания положительных качеств претендента
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
... s-a distins prin.... .
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
... își comunică ideile clar și univoc.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Используется при описании лучшего качества претендента
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Положительная оценка кандидата
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Очень позитивная оценка кандидата
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Положительная оценка претендента
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Положительная оценка претендента
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма