турецкий | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Gentilissimo,
Sayın Yetkili,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Gentilissima,
Sayın Yetkili,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
A chi di competenza,
Sayın Yetkili,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Alla cortese attenzione di ...,
Sayın Yetkililer,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
A chi di competenza,
Yetkili makama,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Gentilissimo Sig. Rossi,
Sayın Ahmet Bey,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Sayın Ayşe Hanım,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.na Verdi,
Sayın Dilek Hanım,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Sayın Lale Hanım,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Используется для описания положительных качеств претендента
...si è distinto/a più volte per...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Используется при описании основных сильных сторон претендента
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
È estremamente portato per...
... onun sıradışı özelliğidir.
Используется при описании лучшего качества претендента
Ha sempre preso parte attiva in...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
I suoi doveri principali erano:
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Положительная оценка кандидата
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Очень позитивная оценка кандидата
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Положительная оценка претендента
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Положительная оценка претендента
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма