нидерландский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Gentilissimo,
Geachte heer
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Gentilissima,
Geachte mevrouw
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
A chi di competenza,
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Alla cortese attenzione di ...,
Geachte dames en heren
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
A chi di competenza,
Geachte dames en heren
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Gentilissimo Sig. Rossi,
Geachte heer Jansen
Официально, адресат мужчина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.na Verdi,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Используется для описания положительных качеств претендента
...si è distinto/a più volte per...
... onderscheidde zich door ...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
È estremamente portato per...
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Используется при описании лучшего качества претендента
Ha sempre preso parte attiva in...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
I suoi doveri principali erano:
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Положительная оценка кандидата
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Очень позитивная оценка кандидата
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Положительная оценка претендента
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Положительная оценка претендента
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма