шведский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Kære Hr.,
Bäste herrn,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Kære Fru.,
Bästa frun,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
Bästa herr eller fru,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Kære Hr./Fru.,
Bästa herrar,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem det vedkommer,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
Bäste herr Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Kære fru. Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
Bästa fröken Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Jeg er begejstret for at være reference for...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Используется для описания положительных качеств претендента
... adskilte sig selv ved at...
... utmärkte sig genom att ...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Hens största talang är / finns inom ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Han / hun er en kreativ problemløser.
Hen är en kreativ problemlösare.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Hen har en bred kompetens.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Hen hanterar ansvar väl.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Han / hun har en omfattende viden om... .
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Используется при описании лучшего качества претендента
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Hans / hendes ansvarområder var...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Положительная оценка кандидата
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Очень позитивная оценка кандидата
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Положительная оценка претендента
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Положительная оценка претендента
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма