венгерский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Kære Hr.,
Tisztelt Uram!
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Kære Fru.,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Uraim!
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem det vedkommer,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Официально, адресат мужчина, имя известно
Kære fru. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Jeg er begejstret for at være reference for...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Используется для описания положительных качеств претендента
... adskilte sig selv ved at...
...megkülönböztette magát a ...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Hans / hendes største talent er / ligger i...
A legnagyobb erőssége a ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Han / hun er en kreativ problemløser.
... kreatív problémamegoldó
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Jól kezeli a felelősséget is.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Han / hun har en omfattende viden om... .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Используется при описании лучшего качества претендента
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Hans / hendes ansvarområder var...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Положительная оценка кандидата
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Очень позитивная оценка кандидата
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Положительная оценка претендента
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Положительная оценка претендента
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма