английский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Kære Hr.,
Dear Sir,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Kære Fru.,
Dear Madam,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Kære fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Jeg er begejstret for at være reference for...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Используется для описания положительных качеств претендента
... adskilte sig selv ved at...
...distinguished himself / herself by…
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Hans / hendes største talent er / ligger i...
His / her greatest talent is / lies in…
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Han / hun er en kreativ problemløser.
He / she is a creative problem-solver.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
He / she has a broad range of skills.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
He / she handles responsibility well.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Han / hun har en omfattende viden om... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Используется при описании лучшего качества претендента
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
He / she always takes an active role in… .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Hans / hendes ansvarområder var...
His / her main responsibilities were…
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
His / her weekly tasks involved…
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Положительная оценка кандидата
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Очень позитивная оценка кандидата
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Положительная оценка претендента
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Положительная оценка претендента
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма