корейский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Αγαπητέ κύριε,
관계자님께 드립니다.
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Αγαπητή κυρία,
관계자님께 드립니다.
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
관계자님께 드립니다.
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
관계자분들께 드립니다.
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
관계자분(들)께 드립니다.
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
김철수님께 드립니다.
Официально, адресат мужчина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
최수경님께 드립니다.
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
최수경님께 드립니다.
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
최수경님께 드립니다.
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Используется для описания положительных качеств претендента
... εξ αρχής έδειξε ότι...
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Είναι υπεύθυνο άτομο.
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Используется при описании лучшего качества претендента
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Положительная оценка кандидата
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Очень позитивная оценка кандидата
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Положительная оценка претендента
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
Положительная оценка претендента
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма