португальский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Tisztelt Uram!
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Tisztelt Uraim!
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Tisztelt Hölygem/Uram!
A quem possa interessar,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Tisztelt Smith Úr!
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Используется для описания положительных качеств претендента
...megkülönböztette magát a ...
... distinguiu-se por ...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
A legnagyobb erőssége a ...
O seu maior talento é ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
... kreatív problémamegoldó
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Jól kezeli a felelősséget is.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Используется при описании лучшего качества претендента
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Suas principais responsabilidades eram...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Heti feladatai magába foglalták a ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Положительная оценка кандидата
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Очень позитивная оценка кандидата
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Положительная оценка претендента
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Положительная оценка претендента
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма