английский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Tisztelt Hölygem/Uram!
To whom it may concern,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Dear Mrs. Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Tisztelt Smith Asszony
Dear Ms. Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Используется для описания положительных качеств претендента
...megkülönböztette magát a ...
...distinguished himself / herself by…
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
A legnagyobb erőssége a ...
His / her greatest talent is / lies in…
Используется при описании основных сильных сторон претендента
... kreatív problémamegoldó
He / she is a creative problem-solver.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
He / she has a broad range of skills.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
He / she communicates his / her ideas clearly.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Jól kezeli a felelősséget is.
He / she handles responsibility well.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Используется при описании лучшего качества претендента
... mindig aktív szerepet vállal a ...
He / she always takes an active role in… .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
His / her main responsibilities were…
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Heti feladatai magába foglalták a ...
His / her weekly tasks involved…
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Положительная оценка кандидата
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Очень позитивная оценка кандидата
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Положительная оценка претендента
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Положительная оценка претендента
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма