турецкий | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Sayın Yetkili,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Sayın Yetkili,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın Yetkili,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Sayın Yetkililer,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Yetkili makama / merciiye,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Demet Hanım,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Mi aludas al via reklamo en... de la....
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mi ŝatus labori por vi, por...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Miaj fortoj estas...
Güçlü yanlarım ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mia areo de kompetenteco estas...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mi havas bonegan komandon de...
... diline son derece hakimimdir.
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mi havas mezan scion de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mi havas... jarojn de sperto en...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Mi estas sperta uzanto de...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Навыки работы с компьютером
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Mükemmel iletişim becerisi
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukta rezonado
Tümdengelim muhakemesi
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logika rezonado
Mantıklı düşünebilme
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analizaj kapabloj
Analitik düşünce
Способность детально оценивать вещи
Bonaj interhomaj kapabloj
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Negocadaj kapabloj
Anlaşma becerisi
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentaj kapabloj
Sunum becerisi
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Vi povas akiri referencojn el...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Mi estas disponebla por intervjuo la...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Altestime,
Saygılarımla,
Официально, имя адресата неизвестно
Altestime,
Tüm içtenliğimle,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Altestime,
Saygılarımla,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Saygılar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"