румынский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Stimate Domn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domn/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Stimați Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenția cui este interesat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mi ŝatus labori por vi, por...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Miaj fortoj estas...
Punctele mele forte sunt...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mia areo de kompetenteco estas...
Domeniul meu de bază este...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mi havas bonegan komandon de...
Stăpânesc foarte bine...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mi havas mezan scion de...
Cunosc la nivel mediu...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mi havas... jarojn de sperto en...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Mi estas sperta uzanto de...
Sunt un utilizator experimentat de...
Навыки работы с компьютером
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Abilităţi de comunicare excelente.
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukta rezonado
Gândire deductivă.
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logika rezonado
Gândire logică.
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analizaj kapabloj
Abilităţi analitice.
Способность детально оценивать вещи
Bonaj interhomaj kapabloj
Abilităţi interpersonale bune.
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Negocadaj kapabloj
Abilităţi de negociere
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentaj kapabloj
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Vi trovos mian karierresumo kune.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Vi povas akiri referencojn el...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Altestime,
Cu stimă,
Официально, имя адресата неизвестно
Altestime,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Altestime,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"