испанский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Distinguidos Señores:
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Quisiera postularme para el puesto de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mi ŝatus labori por vi, por...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Miaj fortoj estas...
Mis puntos fuertes son...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mia areo de kompetenteco estas...
Mi área de conocimiento es...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mi havas bonegan komandon de...
Tengo un manejo excelente de...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mi havas mezan scion de...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mi havas... jarojn de sperto en...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Mi estas sperta uzanto de...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Навыки работы с компьютером
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excelentes habilidades de comunicación
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukta rezonado
Razonamiento deductivo
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logika rezonado
Razonamiento lógico
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analizaj kapabloj
Capacidad de análisis
Способность детально оценивать вещи
Bonaj interhomaj kapabloj
Buena comunicación interpersonal
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Negocadaj kapabloj
Aptitudes de negociación
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentaj kapabloj
Habilidad para hablar en público
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Vi trovos mian karierresumo kune.
Encontrará mi currículo adjunto.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Vi povas akiri referencojn el...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Altestime,
Se despide cordialmente,
Официально, имя адресата неизвестно
Altestime,
Atentamente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Altestime,
Respetuosamente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Saludos,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"