чешский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Bäste herrn,
Vážený pane,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr eller fru,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jag skriver gällande er annons på ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mina främsta styrkor är ...
Moje silné stránky jsou...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mitt kompetensområde är ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mám výbornou znalost...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mám znalost...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jag är en erfaren användare av ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Навыки работы с компьютером
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
Výborné komunikační schopnosti
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
God slutledningsförmåga
Dedukce
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiskt tänkande
Logické myšlení
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytisk förmåga
Analytické schopnosti
Способность детально оценивать вещи
Bra samarbetsförmåga
Dobré interpersonální schopnosti
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Bra förhandlingsteknik
Vyjednávací schopnosti
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Bra presentationsteknik
Prezentační dovednosti
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Můj životopis naleznete v příloze.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Официально, имя адресата неизвестно
Med vänliga hälsningar,
S pozdravem,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Vördsamt,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"