испанский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jag skriver gällande er annons på ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mina främsta styrkor är ...
Mis puntos fuertes son...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mitt kompetensområde är ...
Mi área de conocimiento es...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Tengo un manejo excelente de...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jag är en erfaren användare av ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Навыки работы с компьютером
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excelentes habilidades de comunicación
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
God slutledningsförmåga
Razonamiento deductivo
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiskt tänkande
Razonamiento lógico
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytisk förmåga
Capacidad de análisis
Способность детально оценивать вещи
Bra samarbetsförmåga
Buena comunicación interpersonal
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Bra förhandlingsteknik
Aptitudes de negociación
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Bra presentationsteknik
Habilidad para hablar en público
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Encontrará mi currículo adjunto.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Официально, имя адресата неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Vördsamt,
Respetuosamente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"