датский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Bäste herrn,
Kære Hr.,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Kære Fru.,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru.,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem dette ankommer,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jag skriver gällande er annons på ...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Jeg ville søge stillingen som...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mina främsta styrkor är ...
Mine styrker er...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mitt kompetensområde är ...
Mit ekspertområde er...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Jeg råder fremragende over...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Jeg har en fungerende viden om...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jag är en erfaren användare av ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Навыки работы с компьютером
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fremragende kommunikations evner
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
God slutledningsförmåga
Deduktiv argumentation
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiskt tänkande
Logisk tænkning
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytisk förmåga
Analytiske evner
Способность детально оценивать вещи
Bra samarbetsförmåga
Gode interpersonel evner
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Bra förhandlingsteknik
Forhandlings evner
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Bra presentationsteknik
Præsentations evner
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referencer kan rekvieres fra...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Jeg er ledig til et interview den...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Официально, имя адресата неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Официально, широко используется, имя получателя известно
Vördsamt,
Med respekt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"