финский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Vážený pane,
Hyvä Herra,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Kirjoitamme teille liittyen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje silné stránky jsou...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Moje oblast odborných znalostí je...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mám výbornou znalost...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mám znalost...
Minulla on hyvät perustaidot...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Навыки работы с компьютером
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Výborné komunikační schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukce
Deduktiivinen ajattelu
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logické myšlení
Looginen ajattelu
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytické schopnosti
Analyyttiset taidot
Способность детально оценивать вещи
Dobré interpersonální schopnosti
Hyvät ihmissuhdetaidot
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Vyjednávací schopnosti
Neuvottelukyvyt
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentační dovednosti
Esiintymistaidot
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Můj životopis naleznete v příloze.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Ohledně referencí se obraťte na...
Suosituksia voi pyytää...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Olen saatavilla haastatteluun...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Официально, имя адресата неизвестно
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, имя получателя известно
S úctou,
Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"