румынский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Monsieur,
Stimate Domn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Madame,
Stimată Doamnă,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Madame, Monsieur,
Stimate Domn/Doamnă,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Madame, Monsieur,
Stimați Domni,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Aux principaux concernés,
În atenția cui este interesat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Monsieur Dupont,
Stimate Domnule Popescu,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Mademoiselle Dupont,
Stimată Domnișoară Popescu,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Monsieur Dupont,
Dragă Andrei Popescu,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mes qualités principales sont...
Punctele mele forte sunt...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mon domaine d'expertise est...
Domeniul meu de bază este...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
J'ai une excellente maîtrise du...
Stăpânesc foarte bine...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
J'ai une connaissance pratique de...
Cunosc la nivel mediu...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Je suis un utilisateur confirmé de...
Sunt un utilizator experimentat de...
Навыки работы с компьютером
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Excellentes techniques de communication
Abilităţi de comunicare excelente.
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Capacité de déduction
Gândire deductivă.
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Esprit de logique
Gândire logică.
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Esprit analytique
Abilităţi analitice.
Способность детально оценивать вещи
Compétences relationnelles
Abilităţi interpersonale bune.
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Compétences en négociation
Abilităţi de negociere
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Capacités d'exposition
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Je suis disponible pour un entretien le...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Cu stimă,
Официально, имя адресата неизвестно
Salutations distinguées,
Cu sinceritate,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Cu respect,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Meilleures salutations,
Toate cele bune,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"