эсперанто | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Kirjoitamme teille liittyen...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Vahvuuksiini kuuluvat...
Miaj fortoj estas...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mia areo de kompetenteco estas...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Mi havas bonegan komandon de...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Minulla on hyvät perustaidot...
Mi havas mezan scion de...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Mi estas sperta uzanto de...
Навыки работы с компьютером
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Erinomainen kyky kommunikoida
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktiivinen ajattelu
Dedukta rezonado
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Looginen ajattelu
Logika rezonado
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analyyttiset taidot
Analizaj kapabloj
Способность детально оценивать вещи
Hyvät ihmissuhdetaidot
Bonaj interhomaj kapabloj
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Neuvottelukyvyt
Negocadaj kapabloj
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Esiintymistaidot
Prezentaj kapabloj
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Vi trovos mian karierresumo kune.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Suosituksia voi pyytää...
Vi povas akiri referencojn el...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Olen saatavilla haastatteluun...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Официально, имя адресата неизвестно
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Kunnioittavasti,
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"