шведский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Kirjoitamme teille liittyen...
Jag skriver gällande er annons på ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mina främsta styrkor är ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mitt kompetensområde är ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Minulla on hyvät perustaidot...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jag är en erfaren användare av ...
Навыки работы с компьютером
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Erinomainen kyky kommunikoida
Utmärkt kommunikationsförmåga
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktiivinen ajattelu
God slutledningsförmåga
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Looginen ajattelu
Logiskt tänkande
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analyyttiset taidot
Analytisk förmåga
Способность детально оценивать вещи
Hyvät ihmissuhdetaidot
Bra samarbetsförmåga
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Neuvottelukyvyt
Bra förhandlingsteknik
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Esiintymistaidot
Bra presentationsteknik
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Suosituksia voi pyytää...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Olen saatavilla haastatteluun...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Официально, имя адресата неизвестно
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Kunnioittavasti,
Vördsamt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"