чешский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Hyvä Herra,
Vážený pane,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Hyvä Rouva,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Hyvä vastaanottaja,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Hyvä John Smith,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Kirjoitamme teille liittyen...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Vahvuuksiini kuuluvat...
Moje silné stránky jsou...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Asiantuntemukseni keskittyy...
Moje oblast odborných znalostí je...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Mám výbornou znalost...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Minulla on hyvät perustaidot...
Mám znalost...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Навыки работы с компьютером
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Erinomainen kyky kommunikoida
Výborné komunikační schopnosti
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktiivinen ajattelu
Dedukce
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Looginen ajattelu
Logické myšlení
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analyyttiset taidot
Analytické schopnosti
Способность детально оценивать вещи
Hyvät ihmissuhdetaidot
Dobré interpersonální schopnosti
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Neuvottelukyvyt
Vyjednávací schopnosti
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Esiintymistaidot
Prezentační dovednosti
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Můj životopis naleznete v příloze.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Suosituksia voi pyytää...
Ohledně referencí se obraťte na...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Olen saatavilla haastatteluun...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Ystävällisin terveisin,
S pozdravem,
Официально, имя адресата неизвестно
Ystävällisin terveisin,
S pozdravem,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Kunnioittavasti,
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Parhain terveisin,
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"