итальянский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Hyvä Herra,
Gentilissimo,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Hyvä Rouva,
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Hyvä vastaanottaja,
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Hyvä John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Kirjoitamme teille liittyen...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Vahvuuksiini kuuluvat...
I miei punti di forza sono...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Asiantuntemukseni keskittyy...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Minulla on hyvät perustaidot...
Sto imparando...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Sono un(') utente esperto/a di...
Навыки работы с компьютером
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Erinomainen kyky kommunikoida
Eccellenti doti comunicative
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktiivinen ajattelu
Capacità deduttive e di ragionamento
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Looginen ajattelu
Capacità logiche
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analyyttiset taidot
Capacità analitiche
Способность детально оценивать вещи
Hyvät ihmissuhdetaidot
Ottime abilità interpersonali
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Neuvottelukyvyt
Capacità di negoziazione
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Esiintymistaidot
Capacità di presentazione
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
In allegato trova il mio cv.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Suosituksia voi pyytää...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Olen saatavilla haastatteluun...
Sono disponibile per un colloquio...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Ystävällisin terveisin,
In fede,
Официально, имя адресата неизвестно
Ystävällisin terveisin,
Cordialmente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Kunnioittavasti,
I miei più cordiali saluti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Parhain terveisin,
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"