венгерский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Hyvä Herra,
Tisztelt Uram!
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Hyvä Rouva,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Hyvä vastaanottaja,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Hyvä John Smith,
Kedves Smith John!
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Kirjoitamme teille liittyen...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Vahvuuksiini kuuluvat...
Erősségeim ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Asiantuntemukseni keskittyy...
Szakterületem a ....
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Magas szinten beszélek...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Minulla on hyvät perustaidot...
Középszinten beszélek....
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Навыки работы с компьютером
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Erinomainen kyky kommunikoida
Kiváló kommunikációs készség
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Deduktiivinen ajattelu
Deduktív érvelés
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Looginen ajattelu
Logikus gondolkodás
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analyyttiset taidot
Analitikus készségek
Способность детально оценивать вещи
Hyvät ihmissuhdetaidot
Jó interperszonális készség
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Neuvottelukyvyt
Jó tárgyalási készség
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Esiintymistaidot
Előadó készség/Prezentációs készség
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Suosituksia voi pyytää...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Olen saatavilla haastatteluun...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Ystävällisin terveisin,
Tisztelettel,
Официально, имя адресата неизвестно
Ystävällisin terveisin,
Tisztelettel,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Kunnioittavasti,
Tisztelettel,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Parhain terveisin,
Üdvözlettel,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"