эсперанто | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Sayın Yetkili,
Estimata sinjoro,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Sayın Yetkililer,
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Yetkili makama / merciiye,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Sayın Ahmet Bey,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Sayın Dilek Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Sayın Melek Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Sayın Demet Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sayın Alihan Erturan,
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
... için sizinle çalışmak isterdim.
Mi ŝatus labori por vi, por...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Güçlü yanlarım ...
Miaj fortoj estas...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
... diline son derece hakimimdir.
Mi havas bonegan komandon de...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Mi havas mezan scion de...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Mi estas sperta uzanto de...
Навыки работы с компьютером
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Mükemmel iletişim becerisi
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Tümdengelim muhakemesi
Dedukta rezonado
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Mantıklı düşünebilme
Logika rezonado
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitik düşünce
Analizaj kapabloj
Способность детально оценивать вещи
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Bonaj interhomaj kapabloj
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Anlaşma becerisi
Negocadaj kapabloj
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Sunum becerisi
Prezentaj kapabloj
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Vi povas akiri referencojn el...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Saygılarımla,
Altestime,
Официально, имя адресата неизвестно
Tüm içtenliğimle,
Altestime,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Saygılarımla,
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saygılar,
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"