нидерландский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Sayın Yetkili,
Geachte heer
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
Geachte mevrouw
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Sayın Yetkililer,
Geachte dames en heren
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Yetkili makama / merciiye,
Geachte dames en heren
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Sayın Ahmet Bey,
Geachte heer Jansen
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Sayın Dilek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Sayın Melek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Sayın Demet Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sayın Alihan Erturan,
Beste meneer Jansen
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ik solliciteer naar de functie van ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
... için sizinle çalışmak isterdim.
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Güçlü yanlarım ...
Mijn sterke punten zijn ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mijn vakgebied is ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
... diline son derece hakimimdir.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ik beschik over goede kennis van ...
Навыки работы с компьютером
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Mükemmel iletişim becerisi
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Tümdengelim muhakemesi
Analytisch denkvermogen
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Mantıklı düşünebilme
Logisch denkvermogen
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitik düşünce
Analytische vaardigheden
Способность детально оценивать вещи
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Goede intermenselijke vaardigheden
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Anlaşma becerisi
Onderhandelingsvaardigheden
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Sunum becerisi
Presentatievaardigheden
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Saygılarımla,
Met vriendelijke groet,
Официально, имя адресата неизвестно
Tüm içtenliğimle,
Met vriendelijke groet,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Saygılarımla,
Hoogachtend,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saygılar,
Met de beste groeten,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"