немецкий | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Sayın Yetkili,
Sehr geehrter Herr,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Frau,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Sayın Yetkililer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Yetkili makama / merciiye,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Sayın Ahmet Bey,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Sayın Dilek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Sayın Melek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Sayın Demet Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sayın Alihan Erturan,
Lieber Herr Schmidt,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
... için sizinle çalışmak isterdim.
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Güçlü yanlarım ...
Zu meinen Stärken zählen...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mein Fachgebiet ist...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
... diline son derece hakimimdir.
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Навыки работы с компьютером
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Mükemmel iletişim becerisi
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Tümdengelim muhakemesi
schlussfolgerndes Denken
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Mantıklı düşünebilme
logisches Denken
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitik düşünce
analytische Fähigkeiten
Способность детально оценивать вещи
İyi kişilerarası ilişki becerisi
hohe soziale Kompetenz
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Anlaşma becerisi
Verhandlungsgeschick
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Sunum becerisi
Präsentationsfähigkeiten
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Saygılarımla,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, имя адресата неизвестно
Tüm içtenliğimle,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, широко используется, имя получателя известно
Saygılarımla,
Hochachtungsvoll
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saygılar,
Herzliche Grüße
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"