китайский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Yetkili makama / merciiye,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Sayın Demet Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sayın Alihan Erturan,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
我想申请...一职
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
... için sizinle çalışmak isterdim.
我想为您工作,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Güçlü yanlarım ...
我的强项是...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
我很适合这个职位,因为...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Uzmanlık alanım dahilinde ...
我的专长是…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
即使在压力下我也能保持高标准。
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
我的母语是...,但我也会说...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
... diline son derece hakimimdir.
我熟练掌握...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
İyi seviyede ... bilgim vardır.
我能用...语进行工作交流
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
我在...领域有...年工作经验
Ваш опыт работы в конкретной сфере
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
我是...的熟练使用者
Навыки работы с компьютером
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
我相信我是...和...技能的良好结合
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Mükemmel iletişim becerisi
出色的沟通技能
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Tümdengelim muhakemesi
演绎推理能力
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Mantıklı düşünebilme
逻辑性思考
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitik düşünce
分析技能
Способность детально оценивать вещи
İyi kişilerarası ilişki becerisi
良好的人际交往技能
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Anlaşma becerisi
谈判技能
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Sunum becerisi
观点陈述能力
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
附件中含有我的个人简历。
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
可以从...处获得推荐信
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
我可以在...的时候接受面试
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Saygılarımla,
此致
Официально, имя адресата неизвестно
Tüm içtenliğimle,
此致
敬礼
Официально, широко используется, имя получателя известно
Saygılarımla,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saygılar,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"