испанский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Sayın Yetkili,
Distinguido Señor:
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
Distinguida Señora:
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Sayın Yetkili,
Distinguidos Señores:
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Sayın Yetkililer,
Apreciados Señores:
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Yetkili makama / merciiye,
A quien pueda interesar
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Sayın Ahmet Bey,
Apreciado Sr. Pérez:
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Sayın Dilek Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Sayın Melek Hanım,
Apreciada Srta. Pérez:
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Sayın Demet Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sayın Alihan Erturan,
Estimado Sr. Pérez:
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Quisiera postularme para el puesto de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
... için sizinle çalışmak isterdim.
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Güçlü yanlarım ...
Mis puntos fuertes son...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mi área de conocimiento es...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
... diline son derece hakimimdir.
Tengo un manejo excelente de...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Навыки работы с компьютером
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Mükemmel iletişim becerisi
Excelentes habilidades de comunicación
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Tümdengelim muhakemesi
Razonamiento deductivo
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Mantıklı düşünebilme
Razonamiento lógico
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analitik düşünce
Capacidad de análisis
Способность детально оценивать вещи
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Buena comunicación interpersonal
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Anlaşma becerisi
Aptitudes de negociación
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Sunum becerisi
Habilidad para hablar en público
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Encontrará mi currículo adjunto.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Saygılarımla,
Se despide cordialmente,
Официально, имя адресата неизвестно
Tüm içtenliğimle,
Atentamente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Saygılarımla,
Respetuosamente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Saygılar,
Saludos,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"