эсперанто | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

เรียน คุณผู้ชาย
Estimata sinjoro,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
เรียน คุณผู้หญิง
Estimata sinjorino,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
เรียน ท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียนคุณ สมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
จุดแข็งของฉันคือ...
Miaj fortoj estas...
Используется при перечислении ваших основных качеств
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Mi havas bonegan komandon de...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Mi havas mezan scion de...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Mi estas sperta uzanto de...
Навыки работы с компьютером
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Dedukta rezonado
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logika rezonado
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
ทักษะในการวิเคราะห์
Analizaj kapabloj
Способность детально оценивать вещи
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Bonaj interhomaj kapabloj
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Negocadaj kapabloj
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
ทักษะในการนำเสนอ
Prezentaj kapabloj
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Vi trovos mian karierresumo kune.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Vi povas akiri referencojn el...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Официально, имя адресата неизвестно
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Официально, широко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"