вьетнамский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

เรียน คุณผู้ชาย
Thưa ông,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
เรียน คุณผู้หญิง
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
เรียน ท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียนคุณ สมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
จุดแข็งของฉันคือ...
Các thế mạnh của tôi là...
Используется при перечислении ваших основных качеств
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Chuyên ngành của tôi là...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Навыки работы с компьютером
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Tôi có khả năng... và...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Kĩ năng giao tiếp tốt
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Khả năng suy diễn, lý luận
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Khả năng suy nghĩ logic
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
ทักษะในการวิเคราะห์
Kĩ năng phân tích
Способность детально оценивать вещи
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Kĩ năng thương lượng
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
ทักษะในการนำเสนอ
Kĩ năng thuyết trình
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
Официально, имя адресата неизвестно
ด้วยความเคารพ
Trân trọng,
Официально, широко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"