португальский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Stimate Domn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Stimată Doamnă,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Stimate Domn/Doamnă,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Stimați Domni,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
În atenția cui este interesat,
A quem possa interessar,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Stimate Domnule Popescu,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Stimată Domnișoară Popescu,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dragă Andrei Popescu,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Punctele mele forte sunt...
Meus pontos fortes são...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Domeniul meu de bază este...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Stăpânesc foarte bine...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Cunosc la nivel mediu...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Am...ani de experienţă în domeniul...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Sunt un utilizator experimentat de...
Eu tenho experiência em /com ...
Навыки работы с компьютером
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Abilităţi de comunicare excelente.
Excelente habilidade de comunicação
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Gândire deductivă.
Raciocínio dedutivo
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Gândire logică.
Pensamento lógico
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Abilităţi analitice.
Habilidades analíticas
Способность детально оценивать вещи
Abilităţi interpersonale bune.
Bom relacionamento interpessoal
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Abilităţi de negociere
Habilidades de negociação
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Habilidades de comunicação
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Estou disponível para entrevista em ..
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Cu stimă,
Cordialmente,
Официально, имя адресата неизвестно
Cu sinceritate,
Atenciosamente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Cu respect,
Com elevada estima,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Toate cele bune,
Lembranças,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"