немецкий | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Stimate Domn,
Sehr geehrter Herr,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Stimată Doamnă,
Sehr geehrte Frau,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Stimate Domn/Doamnă,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Stimați Domni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
În atenția cui este interesat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Stimate Domnule Popescu,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Stimată Domnișoară Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dragă Andrei Popescu,
Lieber Herr Schmidt,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Punctele mele forte sunt...
Zu meinen Stärken zählen...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Domeniul meu de bază este...
Mein Fachgebiet ist...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Stăpânesc foarte bine...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Cunosc la nivel mediu...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Sunt un utilizator experimentat de...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Навыки работы с компьютером
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Abilităţi de comunicare excelente.
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Gândire deductivă.
schlussfolgerndes Denken
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Gândire logică.
logisches Denken
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Abilităţi analitice.
analytische Fähigkeiten
Способность детально оценивать вещи
Abilităţi interpersonale bune.
hohe soziale Kompetenz
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Abilităţi de negociere
Verhandlungsgeschick
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Präsentationsfähigkeiten
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referinţele pot fi solicitate de la...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Cu stimă,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, имя адресата неизвестно
Cu sinceritate,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, широко используется, имя получателя известно
Cu respect,
Hochachtungsvoll
Официально, редко используется, имя получателя известно
Toate cele bune,
Herzliche Grüße
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"