корейский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Stimate Domn,
존경하는 관계자 분께
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Stimată Doamnă,
존경하는 관계자 분께
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Stimate Domn/Doamnă,
존경하는 관계자 분께
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Stimați Domni,
존경하는 관계자 분(들)께
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
În atenția cui este interesat,
존경하는 관계자 분(들)께
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Stimate Domnule Popescu,
존경하는 김철수 님께
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
존경하는 김희연 님께
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Stimată Domnișoară Popescu,
존경하는 김희연 님께
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
존경하는 김희연 님께
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dragă Andrei Popescu,
친애하는 최현우님께
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Aș dori să aplic pentru poziția de...
...에 지원하고 싶습니다.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Punctele mele forte sunt...
저의 장점은 ... 입니다.
Используется при перечислении ваших основных качеств
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Domeniul meu de bază este...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Stăpânesc foarte bine...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Cunosc la nivel mediu...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Am...ani de experienţă în domeniul...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Sunt un utilizator experimentat de...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Навыки работы с компьютером
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Abilităţi de comunicare excelente.
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Gândire deductivă.
추론 이해 능력
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Gândire logică.
논리적인 사고능력
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Abilităţi analitice.
분석 능력
Способность детально оценивать вещи
Abilităţi interpersonale bune.
좋은 사교성
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Abilităţi de negociere
협정 능력
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Abilităţi în adresarea către un public larg.
프리젠테이션 능력
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referinţele pot fi solicitate de la...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Cu stimă,
... (이름) 드림
Официально, имя адресата неизвестно
Cu sinceritate,
... (이름) 드림
Официально, широко используется, имя получателя известно
Cu respect,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Официально, редко используется, имя получателя известно
Toate cele bune,
감사합니다. ...씨.
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"