китайский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Stimate Domn,
尊敬的先生,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Stimate Domn/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Stimați Domni,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
În atenția cui este interesat,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Stimată Domnișoară Popescu,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Dragă Andrei Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Aș dori să aplic pentru poziția de...
我想申请...一职
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
我对此工作很感兴趣,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
我想为您工作,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Punctele mele forte sunt...
我的强项是...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
我很适合这个职位,因为...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Domeniul meu de bază este...
我的专长是…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
即使在压力下我也能保持高标准。
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
我的母语是...,但我也会说...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Stăpânesc foarte bine...
我熟练掌握...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Cunosc la nivel mediu...
我能用...语进行工作交流
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Am...ani de experienţă în domeniul...
我在...领域有...年工作经验
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Sunt un utilizator experimentat de...
我是...的熟练使用者
Навыки работы с компьютером
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Abilităţi de comunicare excelente.
出色的沟通技能
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Gândire deductivă.
演绎推理能力
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Gândire logică.
逻辑性思考
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Abilităţi analitice.
分析技能
Способность детально оценивать вещи
Abilităţi interpersonale bune.
良好的人际交往技能
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Abilităţi de negociere
谈判技能
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Abilităţi în adresarea către un public larg.
观点陈述能力
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
附件中含有我的个人简历。
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referinţele pot fi solicitate de la...
可以从...处获得推荐信
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
我可以在...的时候接受面试
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Cu stimă,
此致
Официально, имя адресата неизвестно
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Официально, широко используется, имя получателя известно
Cu respect,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Toate cele bune,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"